Prof. Univ. Dr. Bogdan Murgescu

Email: bogdan.murgescu@istorie.unibuc.ro

Studii:

Doctorat în istorie – Universitatea din București (1995)

Licență în istorie-filozofie – Universitatea din București (1986)

Bursier Roman Herzog al Fundației „Alexander von Humboldt” (1998-2000)

Domenii de interes:

Istoria economică și socială

Istoria învățământului superior și rolul său în acumularea capitalului uman

Metodologia cercetării istorice

Istoria regimurilor comuniste și a tranziției post-comuniste

Cursuri susținute la Facultatea de Istorie:

Istorie medie universală (sec.XIV-XVII) – curs general, anul I, Istorie + RI zi

Probleme şi metode de istorie economică – curs opţional metodologic, anul III, Istorie, zi

Oameni, spaţii existenţiale şi “civilizaţii” (secolele XIII-XVI) – curs special aplicat, anul I, master „Studii medievale”

Mutații și performanță economică în perioada comunistă – curs și seminar special aplicat, anul I, master „Istoria comunismului”

Metodologia cercetării istorice. Definirea temelor de cercetare și poziționarea istoriografică – curs și seminar, anul I doctorat

Listǎ selectivǎ de publicații: 

1. Cǎrți de autor:

Istorie românească – istorie universală (600-1800), Bucureşti, Editura Erasmus, 1994, 150 p. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, Teora, 1999, 214 p.

Circulaţia monetară în Ţările Române în secolul al XVI-lea, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1996, 376 p. + 8 pl.

A fi istoric în anul 2000, Bucureşti, ALL Educaţional, 2000, 133 p.

România şi Europa. Acumularea decalajelor economice (1500-2010), Iaşi, Polirom, 2010, 523 p.

Țările Române între Imperiul Otoman și Europa creștină, Iaşi, Polirom, 2012, 368 p.

2.Volume coordonate:

Romania and Europe. Modernisation as Temptation, Modernisation as Threat, Bucureşti, 2000, 170 p. (coordonare şi introducere).

Istoria României în texte, Bucureşti, 2001, 411 p. (coordonare, volum în colaborare)

Teaching Modern Southeast European History. Alternative Educational Materials. Workbook I. The Ottoman Empire, Thessaloniki, 2005, 141 p. (coordonare, în colaborare). Ediţia a II-a 2009, 135 p. 
Ediţii şi în limbile sârbă (2005), greacă (2006), croată (2007), bosniacă (2007), albaneză (2008), macedoneană (2008), muntenegrină (2012), bulgară (2012) și japoneză (2013)

Revoluţia română din decembrie 1989: istorie şi memorie, Iaşi, Polirom, 2007, 220 p. (coordonare, cuvânt înainte, editare de interviu şi recenzii).

Universitatea din București 1864-2014, București, Editura Universității din București, 2014, 456 p. (coordonare, în colaborare).

3. Articole și studii în volume colective și în reviste de specialitate: 92

Conducator de doctorat:

1. Doctoranzi care au susținut teza de doctorat

Ion DUMITRAŞCU – Industria Aeronautică Română Braşov (1925-1945) (2008)

Irina Maria CRISTESCU – Tema morţii în Evul Mediu Târziu. Mentalităţi şi discursuri în spaţiul de cultură germană (2009)

Andrei Florin SORA – Servir l’Etat roumain. Le corps préfectoral, 1866-1940 (2009)

Angela TOADER – Elită politică şi putere economică în România interbelică (2010)

Constantin Viorel MIHAI – Dezvoltarea capitalului uman din România în procesul de aderare la Uniunea Europeană. O perspectivă comparativ-istorică (2011)

Viorel-Sebastian BRATOSIN – Brăila, economie şi societate (1830-1914) (2011)

Iulia-Cristina BULACU – Alimentaţia în Bucureşti (1860-1916) (2011)

Dragoş UNGUREANU – Economia Ţării Româneşti în lumina Condicii Vistieriei lui Constantin Brâncoveanu (2012)

Petre-Adonis MIHAI – Economie şi societate la Sighişoara din epoca moderna timpurie până la al doilea război mondial (modernizare şi relaţii interetnice) (2012)

Matei GHEBOIANU – Presa în România post-comunistă, 1989-1992 (2012)

Irina-Aura-Maria PESCĂRAŞU – Libera circulaţie a persoanelor în Uniunea Europeană după 1985 (2014)

Valentin MAIER – Industria petrolieră românească după 1989 (2014)

Marius Traian CAZAN – Dinamica habitatului urban în București, 1948-1989. Construcții, dotări, percepții (2015)

Vlad PAȘCA – Cincinalul 1971-1975 în România socialistă. Mecanismul decizional între tentații tehnocratice și primatul politicului (2015)

Bogdan-Mădălin RENTEA – Daciada. Între sport și propagandă (2015)

Mirela ROTARU – Istoria Universității din București în anii 1980 (2015)

2. Doctoranzi care s-au retras sau au fost exmatriculați

Daniela TICU (2006)

Matei BĂNICĂ (2015)

3. Doctoranzi în stagiu

Mihaela Cristina UDVULEANU – Divorțurile în România comunistă (1948-1989) (Înmatriculat 2011)

Irina CEREȘ – Relațiile comerciale ale Imperiului Rus cu Principatul Moldova la finele sec. al XVIII-lea – înc. sec. al XIX-lea (1791-1812) (Înmatriculat 2013)

Alexandra RADU – Politicile Statelor Unite ale Americii în domeniul securităţii cibernetice, de la întemeierea Internetului până la Obama (Înmatriculat 2013)

Casandra ȘERBAN – Bilanţul economic al României în primul război mondial (Înmatriculat 2013)

Bogdan VÂRȘAN – Modernitate și modernizare. Eficiența politicilor de urbanizare și industrializare în Republica Populară Română (1948-1960) (Înmatriculat 2013)

Sorin-Cătălin TURTURICĂ – Industria aeronautică a Republicii Socialiste România (Înmatriculat 2014)

Yakubu Gambo JIEBREEAL – TBA (Înmatriculat 2014)

Hilda Sangwa SCHWAIGER – The Usage of Public Diplomacy & Smart Power Efforts by the American Embassy & German Friedrich-Ebert Stiftung by means of Local Government Organizations (NGOs) (Înmatriculat 2014)

Dragoș BECHERU – România şi problema petrolului. 1969-1981 (Înmatriculat 2015)

Beatrice Nicolle CREȚU – Misiunile de menținere a păcii sub egida ONU, NATO și UE în Europa și Africa (1995 – 2015)(Înmatriculat 2015)

Ionuț FILIPESCU – Viața cotidiană a studenților în timpul lui Gheorghiu-Dej (1948-1958) (Înmatriculat 2015)