Conf. univ. dr. Silvana Rachieru

Emailsilvana.rachieru@istorie.unibuc.ro

Websitehttps://unibuc.academia.edu/SilvanaRachieru 

Studii:

Doctorat în istorie, Universitatea Bucureşti, lucrarea Relaţii româno-otomane (1878-1908), 2010.

Master of Arts în istorie central-europeană, Central European University, Budapesta, lucrarea From Religious Minorities to National Minorities: the Millet System in the 19th Century Ottoman Empire, 1998.

Licenţă în istorie, Facultatea de istorie, Universitatea Bucureşti, lucrarea Reprezentanţa diplomatică a Franţei în Imperiul otoman 1795-1815, 1997.

Domenii de interes:

istoria Imperiului otoman

istorie modernă socială și diplomatică în sud-estul Europei

istorie de gen

relații româno-otomane în secolul al XIX-lea

diplomație culturală

Experiență diplomație și management cultural:

Director, rang diplomatic ministru consilier, Institutul Cultural Român Dimitrie Cantemir Istanbul, 2011 – 2015

Director ad interim, ICR Istanbul, ianuarie – martie 2011.

Director adjunct, rang diplomatic consilier diplomatic, ICR Istanbul, 2007- 2010.

Coordonator de proiecte, ICR Istanbul, 2006 – 2007

Cursuri susținute la Facultatea de Istorie:

  • Istorie și civilizație otomană, curs, anul II, istoria artei
  • Istoria Imperiului otoman şi a sud-estului european, seminar, anul II, istorie
  • Alaturka și alafranga: modernizarea Imperiului otoman în secolul al XIX-lea, curs master Experimente ale modernității
  • Transformări sociale şi influenţe culturale în Imperiul Otoman în sec. al XIX-lea, curs special, anul III, istorie
  • Diplomaţie culturală, curs master Tehnici diplomatice
  • Surse ale istoriei moderne universale, seminar, anul II, istorie
  • Seminar metodologic, master Experimente ale modernității

Publicații:

Peste 30 de studii și articole publicate în România si în străinatate dedicate relațiilor diplomatice româno-otomane dupa 1878, perspectivei otomane asupra modernizării Vechiului Regat, istoriei moderne de gen în România.

Cărţi:

Relații româno-otomane între anii 1878-1908: diplomați și supuși otomani în Vechiul Regat, Editura Universității Al. I. Cuza, Iași,2018, 295 p.

http://www.editura.uaic.ro/produse/rezultatele-cautarii-pentru/rachieru/diplomati-si-supusi-otomani-in-vechiul-regat-relatii-otomano-romane-intre-anii-1878-si-1908-1652/1

Ajută-ţi aproapele. Solidaritate umană în comunităţile de ieri şi de azi – Concursul ISTORIA MEA-EUSTORYediţia a III-a, 2003-2004volum îngrijit de Mirela Luminiţa Murgescu şi Silvana Rachieru, Editura Dominor, Bucureşti, 2005.

Copilăria şi adolescenţa altădată. Tinerii de azi cercetează istoria de ieri- Concursul ISTORIA MEA-EUSTORY, ediţia I, 2000, volum îngrijit de Mirela Luminiţa Murgescu şi Silvana Rachieru, Editura Dominor, Bucureşti, 2003.

Studii (selecție):

Introducere. Comunitatea turcă din Dobrogea, o restituire istorică și identitară necesară în Istorie şi identitate la turcii din Dobrogea / coord.: Adriana Cupcea,     Kozák Gyula. – Cluj-Napoca : Editura Institutuluipentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, 2017, p. 9-14.

The “1916” Moment from the Perspective of the Ottoman-Romanian Relations– an Overview în Alexander Rubel, Claudiu-Lucian Topor (eds.), The Untold War: Romania – between allies and enemies. 100 years aftert he entry into the war, Hartung Gore Verlag: Konstanz, 2016, p. 83-92

Teritoriu vechi, stăpân nou: vizite regale în Dobrogea după 1878 în perspectivă otomană în Aurel-Daniel Stănică, Gabriel Custurea, Daniela Stănică, Emanuel Plopeanu (editori), Dobrogea otomană – coordonate istorice și arheologice, Iași: StudIS, 2016, p. 229-234.

A Bey on Calea Victoriei: Ottoman Diplomats’ Insight into the Romanian Society în Claudiu-Lucian Topor, Daniel Cain, Alexandru Istrate (eds.), Through the Diplomats’Eyes: Romanian Social Life in the Late 19th and Early 20th Century, Parthenon Verlag: Kaiserslautern, 2016, p. 43-55.

De la „Turcul cel Rău” la „Otomanul cel Bun”: reprezentanții diplomatici ai sultanului și integrarea lor în înalta societate a Vechiului Regat în Claudiu-Lucian Topor, Alexandru Istrate, Daniel Cain (editori), Diplomaţi, societate şi mondenităţi. Sfârşit de „Belle Époque” în lumea românească, Iaşi, 2015, p. 425-437.

De la portete de familie la propagandă imperială: fotografia în Imperiul otoman în Adrian-Silvan Ionescu (ed.), Carol Popp de Szathmari si contemporanii săi, Bucuresti, 2014, p. 113 -136.

A Social Perspective on the History of Modern Romanian diplomacy: the Case of the Royal Legation of Romania to Istanbul în Romanian and European Diplomacy. From Cabinet Diplomacy to the 21st Century Challenges edited by Gh. Cliveti, Adrian-Bogdan Ceobanu, Adrian Viţalaru, Ionuţ Nistor, Iasi, 2013, p. 125-139.

Ottoman Representatives in Romania: Diplomatic and Consular Network of the Sultan in a Former Vassal State în Maria Baramova, Plamen Mitev, Ivan Parvev, Vania Racheva (Eds.) Power and Influence in South-Eastern Europe 16-19th century , Berlin, 2013. p. 381-392.

«The Turks Were Not as Bad as Written in History Text Books» Aknowledging an Ottoman Legacy in Present-Day Romania în Raymond Detrez, Barbara Segaert (ed.), Europe and the Historical Legacies in the Balkans, Ed. Peter Lang, Bruxelles, 2008, p. 111-118.

„The Human Being able to practice the religion of human compassion”. The Challenge of Training Professional Social Workers in Inter-War Romania in Kurt Schilde, Dagmar Schulte (eds.), Need and Care-Glimspes into the Beginnings of Eastern Europe’s Professional Welfare, Barbara Budrich Publishers, Opladen & Bloomfield Hills, 2005.

Includerea/excluderea socială a femeilor în România modernă (1878-1914) în Despre femei şi istoria lor în România, ed. de Alin Ciupală, Bucureşti, 2004.

Guerre, gendre et emigration: l’impact de la guerre d’independence sur les familles musulmanes de Dobroudja (1878-1888) , în Noi perspective în istoria socială în România şi în Franţa/Nouvelle Perspectives dans l’histoire sociale en France et en Roumanie, studii reunite de Alexandru Florin Platon, Cristina-Oghină-Pavie, Jacques-Guy Petit, Editura Universităţii ”Al.I. Cuza”, Iaşi,