Conf. univ. dr. Ioan Carol Opris

Email: ioan_opris@yahoo.com

Studii:

Doctorat în Istorie – Institutul Român de Tracologie/Ministerul Educației Naționale (2000)

Licență în Istorie – Universitatea din București (1992)

Domenii de interes:

istorie, artă și arheologie clasică greco-romană şi romano-bizantină;

arheologie provincială romană

epigrafie;

economie a lumii romane;

ceramologie;

paleocreştinism;

istoria mentalităților și religiilor (fenomenele trecerii de la păgânism la creștinism în Imperiul Roman târziu)

management al cercetării arheologice

Cursuri susținute la facultate:

Curs general Istoria antică a României (sec. I a.Chr. – VII p.Chr.) – epoca romană și post-romană;

Curs opțional Artă și arheologie paleocreștină (Istorie/ Istoria artei);

Curs special Ceramica romană;

Curs și seminar master I Dobrogea în epoca romană (sec. I – VII p.Chr.);

Curs și seminar master II Relații economice în bazinul Mediteranei și al Mării Negre în epoca romană;

Curs master I Managementul siturilor arheologice.

Listă selectivă de publicații:

Cărţi

Ioan I.C. OPRIȘ, Ceramica romană târzie şi paleobizantină de la Capidava în contextul descoperirilor de la Dunărea de Jos (sec. IV-VI p.Chr.), Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003.

Volume coordonate/ editate

NEAR AND BEYOND THE ROMAN FRONTIERS, Proceedings of a Colloquium held in Târgoviște (16-17 October 2008), The Center for Roman Military Studies 5 = Supplementum Cercetări Arheologice XVI, National Museum of Romanian History, Bucharest, Conphys, 2009, 381 p. – volume printed in the framework of the STRATEG Project – PNCDI II, P4, 91­010/ 2007, financed by the National Authority for Scientific Research (ANCS), eds. Ovidiu ȚENTEA, Ioan C. OPRIȘ.

STUDIA DANUBIANA, I, The Roman Danubian Frontier between the 4th-6th centuries (The Second International Limes Symposium, Halmyris, August 1996), Romanian Institute of Thracology, Bucharest, 1998, eds. dr. Mihail ZAHARIADE – Ioan I.C. OPRIȘ.

I. C. OPRIȘ, V. COJOCARU (redactori responsabili), Interacademica I: Les travaux de la Vème session annuelle Celic Dere/Tulcea/ Galați, mai 1998, București, 1999, 79 p.

Studii ştiinţifice

Ioan I.C. OPRIŞ, Mihai POPESCU (Université Sorbonne IV, Paris), Une nouvelle borne milliaire de Capidava, Thraco-Dacica, XVII, 1996, p. 189-190.

Ioan I.C. OPRIŞ, O nouă mărturie epigrafică privitoare la staţionarea cohortei I Ubiorum la Capidava (Ein neues Zeugnis bezüglich des Aufenthalts der Cohors I Ubiorum in Capidava), SCIVA, 3-4, 1997, Bucureşti, p. 277-281.

Ioan I.C. OPRIŞ, Mihai Popescu (Université Sorbonne IV, Paris), Un préfet inconnu de la cohorte de Capidava, Pontica, XXX, 1997, p. 177-181.

Ioan I.C. OPRIŞ, Notes sur la céramique romaine importée de la Scythie Mineure (I). Les grands plats à décoration chrétienne estampée de Capidava. Des nouveaux éléments iconographiques, Thraco-Dacica, XVIII, 1997, p. 207-218.

Ioan I.C. OPRIŞ, Notes sur la céramique romaine importée de la Scythie Mineure (II). Deux formes africaines nouvelles de Capidava: African Red Slip Hayes 56 et 97, Thraco-Dacica XIX, 1-2, 1998, p. 161-166.

M. Ionescu, Ioan I.C. OPRIŞ, O ampulla din Asia Minor recent descoperită la Callatis/ A Pilgrim Flask of Asia Minor Origin recently discovered at Callatis, Thraco-Dacica XIX, 1-2, 1998, p. 167-170;

Ioan I.C. OPRIȘ, Decoration techniques and motifs of the Late Roman and Early Byzantine ceramics. Fine wares in Scythia Minor (4th – 6th c. A.D.), în Der römische Limes an der Unteren Donau von Diokletian bis Heraklios“, Vorträge der Internationalen Konferenz Svištov (1.–5. September 1998), Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts in Frankfurt am Main – Archäologisches Institut und Museum Sofia, Sofia, 1999, p. 275-280.

Ioan I.C. OPRIŞ, Iconographie et symbolique chrétienne et païenne reflétée dans les découvertes céramiques de la province de Scythie (IVe– VIe siècle ap.J.-C.)New Europe College Yearbook 1999-2000, Bucharest, 2003, p. 427-469.

Ioan C. OPRIŞ, Céramiques à caractère liturgique et dévotionnel provenant de la Scythie Mineure (IVe-VIe s. ap.J.-C.), în ActeleColocviului “Nuove ricerche su la romanita danubiano-balcanica, I-VI sec. d.C.“, Accademia di Romania in Roma, 15-16 aprilie 2004, Ephemeris Dacoromana, Annuario dell’Accademia di Romania, Serie Nuova, XII, fascicolo I, 2004, p. 263-275.

Ioan I.C. OPRIŞ, Un nou monument epigrafic privitor la vexillatio Capidavensium, Pontica, XXXVII-XXXVIII, 2004-2005, p. 183-194.

Ioan C. OPRIŞ, Fortificarea frontierei dobrogene a Moesiei Inferioare în preajma războaielor daco-romane,în volumul DACIA AVGVSTI PROVINCIA. Crearea provinciei, Actele simpozionului desfăşurat în 13-14 octombrie 2006 la Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, 2006, p. 237-248.

Irina Adriana ACHIM, Ioan Carol OPRIȘ, Loca sancta Scythiae: l’église paléochrétienne de Capidava, un monument délaissé, în Antiquitas istro-pontica. Mélanges d’archéologie et d’histoire ancienne offerts à Alexandru Suceveanu, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2010, p. 523-537 (5 pl.).

Corneliu BELDIMAN, Diana-Maria SZTANCS, Ioan Carol OPRIȘ, Data about the Antler Objects from Capidava, în vol. Scripta classica. Radu Ardevan sexagenario dedicata, Mega Publishing House, 2011, p. 51-70 (XIII pl.).

Ioan C. OPRIŞ, Tiberiu POTÂRNICHE, Piese ornamentale inedite de la Capidava (Unpublished Ornamental Artifacts from Capidava), Pontica, XLVII, 2014, p. 295-314 (9 pl.).

Ioan C. OPRIŞ, Al. RAȚIU, An Early Byzantine Shield Boss from Capidava, Cercetări arheologice, XXI, 2014, Muzeul Național de Istorie a României, București, p. 425-440 (pl. I-VI).

Ioan C. OPRIŞ, Al. RAȚIU, An Early Byzantine Building next to the Main Gate at Capidava, în Moesica et Christiana. Studies in honour of Prof. Al. Barnea, Adriana Panaite, Romeo Cirjan, Carol Căpiță, (eds.), Muzeul Brăilei Carol I, Editura Istros, Brăila, 2016, p. 193-217 (15 pl.).