Conf. Dr. Valentin Bottez

Conf. univ. dr. Valentin BOTTEZ

valentin.bottez@istorie.unibuc.ro

Conferențiar (Departamentul de Istorie Antică, Arheologie și Istoria Artei, 2015 –).

Doctorat în Istorie (Facultatea de Istorie, Universitatea din București, 2009).

Licență în Istorie (Facultatea de Istorie, Universitatea din București, 2002).

Coordonator științific al Sectorului Acropolă Centru-Sud (2013 –) și al punctului de săpătură Sărătură (2017 –) de pe șantierului arheologic Histria, jud. Constanța.

Membru în Comisia Națională de Arheologie (2018 –)

Membru în Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr. 1 (București, Ilfov, Giurgiu) (2014-2016).

Domenii de interes:

 • istorie, artă și arheologie clasică greco-romană şi romano-bizantină;
 • arheologie provincială romană;
 • epigrafie;
 • religii romane;
 • topografia orașelor antice;
 • urbanismul orașelor antice;
 • paleocreştinism.

Cursuri susținute la facultate:

 • Curs general și seminar Istoria Romei și a Imperiului Roman. Război și diplomație în spațiul mediteranean în epoca romană;
 • Curs și seminar master I Spații urbane și fortificații în lumea mediteraneană;
 • Curs general și seminar II Arta aulică și exercițiul puterii în lumea romană;
 • Curs opțional Cultul imperial roman;
 • Curs special Arheologie romană;
 • Curs opțional Histria. Istorie și arheoogie.

Listă selectivă de publicații:

Cărţi

V. BOTTEZ, Cultul imperial în provincia Moesia Inferior (sec. I-III p.Chr.). București: Ed. Universității din București, 2009.

Volume coordonate/ editate

 • C. MUŞEŢEANU, L. MARINESCU, C. ŞTIRBULESCU și V. BOTTEZ (ed.). The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity. The Acta of the 16th International Congress of Antique Bronzes, Bucharest, May 26th-31st, 2003. Bucureşti: Editura Cetatea de Scaun, 2004.
 • M. V. ANGELESCU, I. ACHIM, A. BÂLTÂC, V. RUSU-BOLINDEŢ și V. BOTTEZ (ed.). Antiquitas istro-pontica. Mélanges d’archéologie et d’histoire ancienne offerts à Alexandru Suceveanu. Cluj-Napoca: Ed. Mega, 2010.
 • V. NISTOR, A. LIȚU, V. BOTTEZ, A. IONESCU, Magistrați și eunuci. Putere formală și putere reală în antichitatea târzie. Bucharest, 2016, 295 p.;

Studii ştiinţifice

 • V. BOTTEZ. Quelques aspects du culte mithriaque en Mésie Inférieure. Dacia, N.S., 50, 2006 (2007), 285-296;
 • Adela BÂLTÂC și V. BOTTEZ. A New Greek Inscription Discovered at Histria. Cercetări arheologice, 14-15, 2007(2008), 223-227;
 • V. BOTTEZ. Emperor worship in Latin settlements of Moesia Inferior (1st–3rd c.A.D.). AMN, 43-44/I, 2006-2007(2008), 111-150;
 • M. V. ANGELESCU și V. BOTTEZ. Histria. The Basilica “Pârvan” Sector. (I). The sector’s archaeological topography (2001-2007). Pontica, 42, 2009, 193-212;
 • V. BOTTEZ. Kebriones and Odysseus on a graffito discovered at Histria (Constanţa County, Romania). În: M. V. ANGELESCU, I. ACHIM, A. BÂLTÂC, V. RUSU-BOLINDEŢ și V. BOTTEZ (ed.). Antiquitas istro-pontica. Mélanges d’archéologie et d’histoire ancienne offerts à Alexandru Suceveanu. Cluj-Napoca: Ed. Mega, 2010, 43-50;
 • V. BOTTEZ, Triptolemos on a Coin. Religion and the Foundation Myths in Ancient Greek Cities. Analele Universității din București (I), 2013, 77-86;
 • V. BOTTEZ, Histria. The Basilica “Pârvan” Sector (II). Late Roman buildings west of the Christian basilica (2001-2013). MCA (s.n.), X, 2014, 243-263;
 • Al. BĂDESCU, V. BOTTEZ, Lamps discovered at Histria, in the Acropola Centru-Sud Sector in 2014, Pontica Suppl. 2014, 223-238;
 • V. BOTTEZ, Three new inscriptions from Istros. Dacia, N.S., 57, 2014, 285-292;
 • V. BOTTEZ, M. DABÎCA, V. DUMITRAȘCU, A. SOFICARU, A new inhumation grave with ritual offering from the last period of Histria’s existence. Pontica Suppl. 2014, 291-326;
 • V. BOTTEZ, Implementing Roman rule in Greek cities on the western Black Sea coast. The role of the imperial cult. Classica et Christiana, 10, 2015, 51-66;
 • V. BOTTEZ, Al. LIȚU, Al. ȚÂRLEA, Preliminary results of the excavations at Histria, the Acropolă Centru-Sud Sector (2013–2014). MCA (s.n.), XI, 2015, 157-192;
 • V. BOTTEZ, Old digs, new data. Archaeological topography of the southern part of the acropolis of Istros. În: Proceedings of the Fifth International Congres on Black Sea Antiquities. The Danubian Lands between the Black, Aegean and Adriatic Seas (7th Century BC – 10th Century AD). Belgrade, 17-21 September 2014. Oxford, 2015, 363-369;
 • Al. BIVOLARU, V. BOTTEZ, Roman lamps discovered at Histria, in the Acropolis Centre-South Sector (2013 and 2015). MCA (s.n.), XII, 2016, 131-140;
 • I. ILIESCU, V. BOTTEZ, A. ȚÂRLEA, Al. LIȚU and Al. BIVOLARU, Late Roman C wares discovered at Histria in the Acropolis Centre‐South sector (2013 and 2014). MCA s.n., XIII, 2017, 47-72.
 • M. NEGRU, F. BOHÂLȚEA-MIHUȚ, I. SĂVULESCU, I. POLL, Al. LIȚU, V. BOTTEZ, Considerații privind producția de cărămizi romane la Romula. Procese tehnologice și produse. Arheovest V1, 2017, 451-467.
 • Al. BIVOLARU, M. GIAIME, V. ROSSI, V. BOTTEZ, N. MARRINER, C. MORHANGE, V. LUNGU, M. STREINU, Between the Danube Delta and the Black Sea. Preliminary results of a multi-proxy analysis of three archaeological sites (Histria, Halmyris, Enisala) on the Danube Delta, Romania. În: D. Yiğit Paşa, H. Öniz, A. Temür (ed.): Black Sea Archaeology Studies. Recent developments, Istanbul, 2018, 16-31.
 • I. ILIESCU, V. BOTTEZ, Late Roman African Red Slip Ware from the Acropolis Centre-South Sector (Histria). MCA N.S. 14, 2018, 155-167.
 • C. BELDIMAN, V. BOTTEZ, A. ȚÂRLEA, D.-M. BELDIMAN, Histria Acropolă Centru-Sud. Date asupra artefactelor din materii dure animale (I). MCA N.S. 14, 2018, 169-195.
 • V. BOTTEZ, Al. ȚÂRLEA, Al. LIȚU, I. ILIESCU, Preliminary report of the excavations at Histria, the Acropolis Centre-South Sector (2015-2016), Peuce S.N. XVI, 2018, 281-324.
 • Al. LIȚU, Al. ȚÂRLEA, I. ILIESCU, V. BOTTEZ, Timbres amphoriques inédits du Secteur Acropôle Centre-Sud (ACS) d’Histria (2013-2018). Peuce S.N. XVI, 2018, 31-40.
 • V. BOTTEZ, Mithras in Moesia Inferior. New data and new perspectives. Acta Ant. Hung. 58, 2018, 243-262.

februarie 2019