Prof. univ. dr. Sarolta Solcan

Studii

Atestat de abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat Istorie , 2016 (Școala Doctorală a Facultății de Istorie a Universității din București)

Doctorat în istorie (1994)

Licență în istorie-filosofie, Universitatea din București (1981)

Domenii de interes:

  • demografia istorică
  • om și societate în Țărilor Române (sec. XVI-XVIII)
  • istoria relațiilor dintre Țărilor Române (sec. XVI-XVIII)
  • istoria culturii din Țărilor Române (sec. XVI-XVIII)

Cursuri susținute la Facultatea de Istorie:

Cultură şi societate românească. Relaţiile dintre Ţările Române în secolele XVI-XVIII

Demografie istorică

Familia din Ţările Române în Evul Mediu.

Statutul femeii în Evul mediu

Societatea românească din sec al XVII-lea reflectată în sursele de expresie maghiară.

Istoria cărţii şi tiparului

Listă selectivă de publicații:

1. cărți de autor:

Făgăraş-Patterns of Central and East european Life, Columbia University Press, New York, 1997, 178p.

Familia în secolul al XVII-lea în Ţările române, Ed. Universităţii, Bucureşti, 1999, 250 p.

Societatea românească din secolul al XVII-lea în izvoarele de expresie maghiară, Ed. Universităţii, Bucureşti, 2000, 278 p.

-Femeile din Moldova, Transilvania şi Ţara Românească în Evul Mediu (292 p.), Ed. Universităţii, Bucureşti, 2005, 292p. Lucrare premiată de Academia Română cu Premiul pentru ştiinţele istorice şi arheologie “Nicolae Iorga” pe 2005.

Populaţia domeniului Gilău în secolul al XVII-lea, Ed. Universităţii, Bucureşti, 2006, 214p.

Populaţia Ţării Făgăraşului în secolul al XVII-lea şi la începutul secolului al XVIII-lea, Bucureşti, Ed. Universităţii, 2010, 290 p.

Pribegia în Țările Române în secolele XVI-XVII, Ed. Universităţii, București, 2014, 368p.

2.volume coordonate (și cu articole de autor):

-Faţetele istoriei. Existenţe, identităţi, dinamici. Omagiu academicianului Ştefan Ştefănescu, ed. T. Teoteoi, B. Murgescu, S. Solcan, Ed. Universităţii, Bucureşti, 2000, 808p.

Brâncoveanu 300: Epoca brâncovenească la orizontul modernității românești, coord. Fl. Nițu, Ș. Solcan, R. Nedici, Ed. Universităţii, Bucureşti, 2016, 330p.

3. studii în volume științifice:

Structuri ale familiilor marilor dregători din secolul al XVII-lea, în “Revista istorică”, t. IX, 1998, nr. 3-4, p.169-183.

Impactul crizei de la sfârşitul deceniului cinci al veacului al XVII-lea asupra populaţiei. Târgul Făgăraş la 1654, în “Faţetele istoriei. Existenţe, identităţi, dinamici. Omagiu academicianului Ştefan Ştefănescu”, ed. T. Teoteoi, B. Murgescu, S. Solcan, Ed. Universității, Bucureşti, 2000, p.87-95.

-Negustoresele din Cluj în prima jumãtate a secolului al XVII-lea, în Mediaevalia Transilvanica, tom V-VI, 2001-2002, nr.1-2, p.35-54.

Necazurile vieţii cotidiene pe domeniile feudale din Transilvania secolului al XVII-lea, în In honorem Gernot Nussbacher”, red. D. Nazare, R. Nazare, B.F.Popovici,

Braşov, 2004, p.277-282.

Situaţia locuitorilor Ţării Făgăraşului în ultimii ani ai secolului al XVII-lea, în “Acta Transylvanica. Anuarul Centrului de Istorie a Transilvaniei”, vol.I, 2004, Bucureşti, 2004, p.43-74.

-Confesional şi social în viaţa familiei din secolul al XVII-lea, în Confesiune şi cultură. In honorem Ion Toderaşcu”, red. B.P.Maleon, A.F.Platon,Ed. Univ. ”A.I. Cuza” Iaşi, 2004, p. 133-143.

-Familia preoţească în satul românesc din prima jumătate a secolului al XVII-lea, în “Biserică şi societate. Studii de istorie”, coord. C. Pădurean, M. Săsăujan, Ed. Gutenberg Univers, Arad, 2005, p.205-214.

The Problem of Illegitimate Couples in the Extra Carpathian Area during the 17th Century, în “Concubinage, Illegitimacy and Morality”, Ed. Gutenberg Univers, Arad, 2005, p.15-31.

Demographic and economic structures in villages and towns of 17th century Transylvania, în “Many Paths to Happiness? Studies in Population and Family History. A Festschrift for Antoinette Fauve_Chamoux, coord. M.P. Arrizabalaga, I. Bolovan, M. Eppel, J. Kok, M. L. Nagata, Ed. Aksant, Amsterdam, 2010, p.215-237.

-Remedii folosite în timpul epidemiilor din secolul al XVII-lea în Transilvania, “Studii de demografie istorică (secolele XVII-XXI)”, coord. C.Pădurean, I. Bolovan, Ed. Gutenberg Univers, Arad, 2010, p.189-204.

Child Mortality in București During the First Years of the 19 th Century, în Romanian Journal of Population Studies, 1/ 2012, p.123-139

Aspecte din viaţa familiei moldoveneşti din secolul al XV-lea, în „Miscellanea

historica in honorem Professoris Marcel-Dumitu Ciucă septuagenarii”, ed. C. Luca, C. Neagoe, M. Păduraru, Ed. Istros – Ed. Ordessos, Brăila – Pitești, 2013, p.57-88.

Copiii din Țara Românească în Evul Mediu târziu, în ”Cultură, istorie și societate, vol. V, ed. Șt. Ștefănescu, Cl. Neagoe, Ed. Ars Docendi, București, 2016, p. 369-398.