Lect. Univ. Dr. Radu Nedici

E-mail: radu_nedici@yahoo.co.uk

Studii:

Doctorat în Istorie – Universitatea din București (2012)

Burse de cercetare la Roma (2006, 2008-2009)

Bursa de cercetare la Budapesta (2013-2014)

Domenii de interes:

Biserici și formare confesională în Europa premodernă

Identități colective între evul mediu și modernitate

Construirea instituțională a statului în modernitatea timpurie

Politizarea categoriilor subordonate în societățile Vechiului Regim

Cursuri susținute la Facultatea de Istorie:

Relațiile internaționale ale Țărilor Române, sec. XIV-XVI

De la războiul din familie la marele război. Țările Române din sec XVII până la începutul sec. XIX

Strategii, discurs și practici identitare în Europa premodernă. O introducere în studiul identităților religioase, politice și de gen

Istoria cărții și a tiparului

Listǎ selectivǎ de publicații:

Formarea identității confesionale greco-catolice în Transilvania veacului al XVIII-lea: Biserică și comunitate, București, Ed. Universității din București, 2013, 492 pp.

„Oralitate și tipar: literatura catehetică greco-catolică din Transilvania la mijlocul secolului al XVIII-lea”, în Cristina Bogdan, Alexandru Ofrim (coord.), Pentru o istorie culturală a cărții și a practicilor de lectură, București, Ed. Universității din București, 2015, pp. 125-139.

„Rebuilding a sacred landscape: Churches and founders in the Greek Catholic diocese of Oradea (c. 1775-1785)”, în Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 18/I, 2014, pp. 267-283.

„O intenție amânată: crearea ierarhiei greco-catolice independente la Oradea în anii 1758-1759”, în Revista Istorică, 24, 5-6, 2013, pp. 461-477.

„Religious violence, political dialogue, and the public: the Orthodox riots in eighteenth-century Transylvania”, în Daniel Dumitran, Valer Moga (coord.), Economy and society in Central and Eastern Europe: territory, population, consumption, Berlin/Münster, LIT Verlag, 2013, pp. 87-100.

„Credința episcopului Ioan Inocențiu Klein”, în Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca, LII, 2013, Supliment, pp. 139-158.